พาลูกค้า บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ทางบริษัท บุญวู้ด จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) โดยมีวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญพาเข้าชมและให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ

Visitors: 66,602