เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัท บุญวู้ด จำกัดได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งทางบริษัทมอบเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่พนักงานทุกคนที่มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Visitors: 66,602