ลูกค้าบริษัท โฮมโปร เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ทางบริษัท บุญวู้ด จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากโฮมโปร และพาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ

Visitors: 66,604