อบรมพนักงานขาย รุ่น 9

 

     พนักงานขายประจำห้างร้านของบริษัท คิทซ์โช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเข้ารับการอบรมที่บริษัทคิทซ์โช รุ่นที่ 9/2557    เมื่อวันที่ 15-19 กันยายน 2557 จำนวน 4 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไม้พื้นฐานที่บริษัท บุญวู้ด    ซึ่งไม้ดังกล่าวจะนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวไม้แท้ของบริษัท คิทซ์โช ต่อไป


 

Visitors: 58,483