ลูกค้า บริษัท เปี่ยมสุข จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ทางบริษัท บุญวู้ด จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท เปี่ยมสุข ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 50 โครงการ ได้ให้เกียรตินำทีมงานกลุ่มบริษัทในเครือเปี่ยมสุข เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ

Visitors: 66,602