ลูกค้า บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอร์ตี้ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ทางบริษัท บุญวู้ด จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแนวหน้าในวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญพาชมกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ

Visitors: 66,604