กระบวนการผลิต

 

 

อัดน้ำยาประสานเนื้อไม้ - อบเนื้อไม้

ไม้ยางพาราที่นำไปแปรรูปแล้ว จะต้องมีการอัดน้ำยาเพื่อป้องกันมอด แมลง และเชื้อรา ด้วยเครื่องอัดสูญญากาศ หลังจากนั้นจำนำไปอบเป็นเวลา 7-10 วันเพื่อให้ ไม้มีความชื้นคงที่ อยู่ที่ 8-12 องศา

 

ตรวจวัดความชื้น - วัดปริมาณน้ำยากันมอด

ความชื้นที่เหมาะสมกับการผลิตจะอยู่ระหว่าง 8-12% เนื่องจากความชื้นขนาดนี้ ไม้จะไม่มีการหดตัว บิดงอ หรือแตกร้าวเหมาะแก่การนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ และวัดปริมาณน้ำยากันมอด ด้วยการนำน้ำยาไปป้าย Test ให้เกิดปฎิกิริยาเพื่อให้ชัดเจนว่า ไม้ที่รับมาได้รับน้ำยาเพียงพอกับที่กำหนดเพื่อป้องกันไม้เกิดเชื้อรา
     

คัด ตัดตำหนิวัตถุดิบ

การคัด และตัดตำหนิไม้ออก เป็นขั้นตอนที่ต้องใส่ใจ เพื่อให้เนื้อไม้ที่ได้ไม่รอยตำหนิของลวดลาย และรอยแตกในการนำไปต่อไม้ในขั้นตอนต่อไป


     

 

เปิดผิวไม้

เป็นการไสเปิดหน้าไม้และควบคุมขนาดไม้ จะต้องมีการปรับขนาด คัดแยกขนาดต่างๆเพื่อให้ได้มาตรฐานที่กำหนด โดนใช้เครื่องจักรไส ซึ่งในขั้นตอนแรกเป็นการไสเปิดหน้าไม้เพื่อหาตำหนิ

คัดเกรด - คัดสีไม้

การคัดแยกสี และ แยกเกรดนั้น หลักเกณฑ์ของการแยกเกรดคือ ดูที่ลายไม้ และสีของเนื้อไม้ ให้ไกล้เคียงกันมากที่สุดในระดับสายตามอง

 

 ไสควบคุมขนาด

เมื่อแยกเกรดของไม้แล้ว ไม้ที่ตกเกรด หรือไม่ได้ขนาดอีกระดับ ก็จะทำการไสควบคุมขนาดอีกครั้ง เพื่อจัดไปในกลุ่มต่อไป

การต่อเส้นแบบ  ฟิงเกอร์จอยท์ (Fingerjoint)

นำไม้ตีเป็นฟัน  Finger Joint และต่อมาต่อให้เหมือนประสานนิ้วมือเป็นเส้นยาวตามขนาดที่กำหนด ด้วยกาว (EPI) การต่อไม้ในขั้นตอนนี้จะใช้เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ ไม้จะถูกทากาว 1 ด้าน และจะวิ่งต่อกันอัดประสานเป็นเส้นยาว

ตัดควบคุมขนาด ความยาว จัดเรียงแผ่น

นำไม้มาเรียง ควบคุมขนาด และจัดเรียงคัดแยกสี ตามเกรดต่างๆ วางเรียงเป็นแผ่นเพื่อเตรียมพร้อมในขั้นตอนการอัดประสาน

อัดประสาน (Laminate)

นำไม้ที่ใสเรียบแล้วมาทากาว ด้วยกาวอิมัลชัน โพลิเมอร์ ไอโซไซยาแนต (EPI) ซึ่งเป็นกาวที่ทำให้รอยต่อไม้แข็งแรงทนทาน โดยอยู่ในเกณฑืมาตรฐาน DIN EN 204 ชั้น D4 ในขั้นตอนนี้จะใช้เครื่องอัดประสานแบบระบบไฮโรอลิค เมื่อเรียงไม้ที่ทากาวแล้วจึงทำให้การอัดค้างใว้โดยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 15 นาที เพื่อให้กาวแห้งและซึมเข้าสู่เนื้อไม้อย่างสนิท

ขัดผิวแผ่นไม้ให้เรียบ

เมื่อกาวแห้งสนิทแล้วจะนำแผ่นไม้อัดประสาน มาเข้าสู่กระบวนการขัดผิดเรียบเพื่อให้หน้าไม้และตัวกาวเป็นเนื้อเดียวกัน

ตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจสอบรายละเอียดแผ่นไม้อัดประสานอีกครั้ง เพื่อให้ไม้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น

ขัดกระดาษทราย

เมื่อทำการซ่อมแผ่นไม้แล้วจะนำไม้มาขัดกระดาษทรายด้วยเครื่องมือกึ่งอัตโนมัติอีกครั้ง และตรวจเช็คควบคุมคุณภาพ ก่อนจะนำไม้ไปเก็บเข้าคลังสินค้าพร้อมส่งให้กับลูกค้าต่อไป

ไม้อัดประสานสำเร็จ

ไม้ที่พร้อมจะแพ็คส่งให้กับทางลูกค้า และโรงงานต่างๆ เพื่อนำไป ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ทันที

ไม้ยางพาราอัดประสาน (Fingerjoint Laminate)
การต่อไม้แบบ Finger Joint ซึ่งได้ทดลองมาแล้วว่า แข็งแรงกว่าแผ่นไม้ทั่วไป เพราะการต่อแบบนี้จะมีคุณสมบัติ ช่วยยึดไม้แต่ละชิ้นให้มีความเหนียวแน่นแข็งแรง ทนทานมากขึ้น เพราะมีส่วนผสมของกาวที่ใช้ยึดไม้แต่ละชิ้นใว้กาวในการต่อ คือ (EPI) กาวอีโมชั่นโพลีเมอร์ ไอโซไซยาแนต เป็นกาวที่ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถผสมกับตัวเร่งแข็ง (Hardener) ทำให้มีแรงยึดสูงมากกว่าทินเนอร์ ทนทานความร้อนได้ดีกว่ากาวลาเท็กซ์ทั่วไป ลักษณะของกาวจะเป็นของเหลวสีขาวและสารเร่งแข็ง (Herdener) เป็นของเหลวสีน้ำตาลเข็มซึ่งมีใบรับประกันได้ว่า แข็งแรง และทนทานจริง โดยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน DIN EN 204 ชั้น D4

 

 

Visitors: 66,604