เกี่ยวกับเรา

ประวัติ ความเป็นมา

ชื่อบริษัท บุญวู้ด จำกัด

   ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543   

    - เริ่มแรกเป็นผู้ผลิตไม้ยางพาราอัดประสานเพื่องานก่อสร้างซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ใช้ภายในประเทศอย่างแพร่หลาย

    - ได้เริ่มมีการผลิตในรูปแบบชิ้นส่วนงานเฟอร์นิเจอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    - มุ่งเน้นพัฒนาด้านคุณภาพและการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และลูกค้าทั่วไปภายในประเทศ ซึ่งมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงกับลักษณะการใช้งาน สะดวก หลากหลาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

            บริษัท บุญวู้ด มีผลิตภัณฑ์ ซึ่งผ่านการรับรองจากมาตรฐานต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ในด้านเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ จัดส่งให้กับโรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ด้วยนโยบายที่ยึดถือมาตรฐานการผลิตเป็นหลัก จึงมีองค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการผลิตที่แสดงให้เห็นว่า ส่วนต่างๆ ทุกขั้นตอนมีมาตรฐานรองรับอย่างชัดเจน

            ชนิดและผลิตภัณฑ์ของสารเคมี ที่ใช้ในการป้องกันแมลงต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการรักษาเนื้อไม้ โดยบริษัท บุญวู้ด ได้ให้ความสำคัญมากโดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ SAFFBOR ซึ่งได้รับรองแล้วว่าเป็นสารเคมีที่ประกอบด้วย สารประกอบ โบรอน ที่มีคุณภาพ และความเข้มข้นสูง ร่วมกับสารรักษาคุณภาพของเนื้อไม้ที่มีผลให้สีของเนื้อไม้ไม่หมองคล้ำ สามารถป้องกัน เห็ด รา มอด ที่อาจเกิดขึ้นกับไม้ยางพาราสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้

            ชนิดและส่วนผสมต่างๆ ของการที่ใช้ในการอัดประสาน ซึ่งบริษัท บุญวู๊ด ใช้การในลักษณะที่เรียกว่า TWO PASS หรือการผสมกันสองส่วนคือ เวลาในการนำไปใช้งานจะต้องมีการผสมกันระหว่างตัวกาว และน้ำยาผสมซึ่งเป็นสารประเภทไอโซไซด์ยาเนตโพลิเมอร์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ความแข็งแรง และแห้งหรือเซ็ตตัวเร็วขึ้น ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่ออุณหภูมิ ความชื้น น้ำ และตัวทำละลายอินทรีย์ต่างๆ มากกว่าการที่ไม่ผสมน้ำยา ซึ่งผ่านการรับรองด้วยมาตรฐานยุโรป EN 204:2001 ความทนทานระดับ D4 และน้ำยาที่ใช้ในการผสมไม่มีสารฟอร์มาดีไฮด์ เป็นส่วนประกอบ ผ่านมาตรฐานการรับรอง CLASS F**** (JAIA-004890)


  • อัดน้ำยาประสานเนื้อไม้ - อบเนื้อไม้ ไม้ยางพาราที่นำไปแปรรูปแล้ว จะต้องมีการอัดน้ำยาเพื่อป้องกันมอด แมลง และเชื้อรา ด้วยเครื่องอัดสูญญากาศ หลังจากนั้นจำนำไปอบเป็นเวลา 7-10 ว...
Visitors: 66,602